Naše usluge

Orbico Beauty nudi potpuna i sveobuhvatna poslovna rješenja za prodaju i distribuciju, marketing i usluge upravljanja robnim markama na području selektivne kozmetike.    

Pružamo usluge vrhunske kvalitete našim principalima i kupcima osiguravajući im, pri tome, poslovnu vrijednost, rast i razvoj. Osnova je sinergija funkcija poslovne podrške i menadžerskog iskustva u kombinaciji sa snažnim fokusom i širokom pokrivenošću tržišta, znanjem i profesionalnom stručnošću.

Orbico Beauty danas surađuje s više od 10  vodećih principala selektivne kozmetike, upravlja sa više od 50 svjetski poznatih i priznatih brandova selektivne kozmetike te opskrbljuje više od 350 prodajnih mjesta selektivne kozmetike u Hrvatskoj.